Teeltverslag Buckfast Teeltgroep Flevo 2016

Korte inspectie van een darrenvolk. (Foto: Martin Klein)

Korte inspectie van een darrenvolk. (Foto: Martin Klein)

Al met al kunnen we zeggen dat de resultaten over het algemeen goed zijn. Als we de berekening maken van de aantallen bevruchte koninginnen, zoals die aan ons doorgegeven zijn, komen we op 78,5%. Dit is het gemiddelde over de drie periodes. In de eerste twee periodes waren zelfs telers met 100% goed bevruchte koninginnen. De laatste periode is die score door niemand gehaald. Er komen soms wel grote verschillen voor in dezelfde periode tussen ervaren en beginnende koninginnentelers.

Voor 2017 staat B45(LJ) op het programma als darrenlijn. We hebben daar weer veel koninginnen van nageteeld en ingewinterd. Deze is gekozen om haar vitaliteit, zachtaardigheid, goede honingproductie.

Om het gehele artikel te lezen: Teeltverslag Buckfast Teeltgroep Flevo 2016

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VSH teelt 2016 bij BTG Flevo

Door het koude voorjaar in 2016 konden we pas laat beginnen met de teelt voor ons VSH project. Wij hadden uit 2015 één koningin met een hoog VSH gedrag over kunnen houden, de B522(MAK) met een VSH gedrag van tussen 75 – 85%. In de winter hadden we dit volkje, dat we op één romp MiniPlus hadden ingewinterd, op een moerrooster bovenop een groter volk gezet om zo haar voldoende warm te houden. Gelukkig ging dat goed, de koningin overleefde en in het voorjaar was het volkje goed bezet met bijen. Eind april konden we voor het eerst van haar overlarven en deze jonge koninginnen hebben we stand laten bevruchten en enkele kunstmatig geïnsemineerd. Deze koninginnen kunnen volgend jaar, 2017, darren leveren die al een hoog VSH gedrag hebben.

Om het gehele artikel te lezen:  VSH teelt 2016 bij BTG Flevo

Jonge varroamijten in een cel. (Foto: Jan Lagerweij)

Jonge varroamijten in een cel. (Foto: Jan Lagerweij)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kennisgeving: Verandering in het bestellen van Buckfastmateriaal

Door veranderingen in de capaciteit van onze teeltgroep hebben wij besloten vanaf dit jaar geen bestellijst meer te hanteren. De toenemende vraag naar koninginnen maakt het voor ons ondoenlijk om vooraf toezeggingen te doen om P-moeren, F1-moeren e.d. te leveren. Selectie en de teelt van darrenvolken voor 2017 en de VSH-teelt, ook voor u van belang in de toekomst, nemen veel tijd in beslag.

Zodra wij koninginnen en/of volken voor de verkoop beschikbaar hebben maken we dat via deze website bekend onder het kopje: Te koop.

Wij waarderen het als u zelf uw koninginnen gaat telen en deze bij ons op het bevruchtingsstation laat bevruchten. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. U neemt ons daarbij veel werk uit handen en het is heel leuk om te doen. Daarbij staan wij u met raad en daad bij. Larven van geselecteerde volken zijn, op afspraak, verkrijgbaar bij de leden van de groep:

Om uw vaardigheden betreffende de koninginnenteelt te vergroten raden wij u aan een cursus koninginnenteelt te volgen. Goede cursussen worden overal in het land gegeven.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Uitstel opening Flevo bevruchtingsstation 2016

Wegens het koude en natte voorjaar en daardoor een matige ontwikkeling van onze darrenvolken voor het bevruchtingsstation Flevo, hebben wij besloten de opening van ons bevruchtingsstation 2 weken te verschuiven. Wij zien op dit moment nog onvoldoende darrenbroed in onze volken om in de eerste weken van juni over voldoende geslachtsrijpe darren te beschikken. Wij gaan voor kwaliteit en willen teleurstellingen voorkomen.

De inleverdata worden: 17 juni, 1 juli en 15 juli

Plaatsing bevruchtingskastjes 2016

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Afscheid van Henk Rostohar binnen Flevo teeltgroep

henk_rostoharHenk heeft jarenlang onze teeltgroep met zijn ervaring, kennis en kunde helpen opbouwen. Hij heeft onze website ingericht en bijgehouden die door duizenden wordt bezocht. Hij vond het erg leuk om geïnteresseerden op weg te helpen in de wereld van de koninginnenteelt en Buckfastbijen. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Inleverdatums voor plaatsing bevruchtingskastjes 2016 zijn vastgesteld.

De teeltgroep “Flevo” heeft in haar overleg van 16 maart 2016 de inleverdatums voor plaatsing bevruchtingskastjes voor 2016 vastgesteld. Er zijn GEEN wijzigingen met al genoemde datums.

Plaatsing bevruchtingskastjes 2016

Let op: Van te voren contact opnemen bij 1 van leden van de groep om afspraken te maken over de juiste inleverdatum, tijdstip en plaats.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

“De Hoven” wordt “Flevo”

Met ingang van vandaag is de naam van Buckfast Teeltgroep “De Hoven” veranderd in Buckfast Teeltgroep “Flevo” of kortweg BTG “Flevo”.

In eerste instantie werd er gekozen voor de naam De Hoven gekozen omdat de initiatiefnemer en oprichter van de Groep, Bertus Jochems, in de hoven bij Zutphen woont. Omdat wij echter ons bevruchtingsstation in de Flevopolder hebben, hebben we besloten de naam te wijzigen zodat ook de plaats van het bevruchtingsstation zichtbaar is in de naam van de groep.

Verder blijven alle andere zaken zoals de medewerkers, adressen om bevruchtingskastjes aan te leveren enz. ongewijzigd.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen